streda 5. novembra 2014

Veča 900

Druhá zoborská listina z roku 1113 pomenúva miesto osídlenia priestoru terajšej Veče, ktorý už vtedy mal svoju históriu. Dávno pred tým tu už žili ľudia, osídlili zem pri Váhu. Rieka im dávala istotu a poživeň, ale bola aj hrozbou. Tam kdesi aj dnešní Večania hľadajú svoje korene.

Spomienkovú knihu pri príležitosti osláv 900 rokov od prvej písomnej zmienky o Veči vydalo mesto Šaľa.

Autori: Gabriela Alfoldiová, Erika Velázquezová,  Marek Molnár, Peter Jaroš, Július Morávek.
Obálka a grafická úprava: Lukáš Boháč - FOCESA, s.r.o., Šaľa
Tlač: Róbert Jurových - NIKARA Krupina
Počet výtlačkov: 500 kusov

Krst knihy sa uskutočnil v spoločenskom dome vo Veči 4. 11. 2014. Takto to bolo, taká srdečná atmosféra tam vládla: