štvrtok 26. marca 2015

ŠM 2015

Presnejšie povedané, tá skratka znamená Šaliansky Maťko 2015. Celoštátne kolo súťaže sa začalo 20 marca 2015 na doskách Šale, ktoré znamenajú taký malý detský svet aspoň raz do roka. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí. Slávnostného otvorenia súťaže sa zúčastnili okrem žiakov a pedagógov škôl aj mnohí významní hostia.
22. celoštátny Maťko v Šali. 
Organizátorom súťaže je už tradične Miestny odbor Matice slovenskej v Šali 
s Dr. Svetozárom Hikkelom na čele.
 "Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala."


 Medzi prítomnými hosťami boli aj poprední predstavitelia Matice slovenskej, jej podpredseda Jozef Šimonovič, predseda dozorného výboru MS Štefan Martinkovič
 Účastníkov 22. ročníka Šalianskeho Maťka privítal aj primátor mesta Šaľa Jozef Belický.